Door het vertrek van één van onze bestuursleden is er een vacature ontstaan voor een bestuurslid Marketing & Sponsoring.
 
U kunt uw steentje bijdragen aan het Jeugdfonds Sport Brabant. In de provincie Noord-Brabant zijn er ongeveer 40.000 kinderen die niet kunnen sporten omdat er thuis geen geld is voor bijvoorbeeld de contributie van de sportclub. Het Jeugdfonds Sport Brabant probeert al deze kinderen te helpen.
 
Over 2019 begroten wij ongeveer 3.000 kinderen te kunnen laten sporten. 
 
Werkzaamheden

Het bestuurslid marketing & sponsoring zet zich in voor de positionering van het Jeugdfonds en voor het aantrekken van sponsorgelden in de Provincie en in gemeenten waar het Jeugdfonds actief is.De doelstelling voor de komende jaren is om meer gelden aan te trekken uit het bedrijfsleven.

U maakt onderdeel uit van een enthousiast bestuur samen met voorzitter Sandra Heerius, secretaris Giel de Steur en penningmeester (vacant). Samen met deze bestuursleden streeft u na dat zoveel mogelijk kinderen toegang krijgen tot sport. Om dit te bereiken is er veel aandacht voor fondsenwerving en het aansluiten van deelnemende gemeentes. Daarnaast streeft het bestuur naar een optimale inzet van middelen voor het doel: alle kinderen moeten de mogelijkheid  krijgen om te sporten!

Profiel kandidaat
Het bestuurslid dat wij zoeken heeft een opleiding op het gebied van en/of enkele jaren ervaring met marketing & sponsoring. We zoeken iemand die erg enthousiast wordt van het vormgeven van strategie, campagnes en de inzet van media hierbij. Daarnaast heeft u affiniteit met sport.
 
We zoeken een enthousiast persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken.
 
Tijdbesteding en vergoeding
Het bestuur vergadert in een cyclus van 1 x per 2 maanden. Vergaderingen vinden plaats in de regio Tilburg en worden in overleg gepland (waarbij avonden mogelijk zijn). Daarnaast heeft het bestuurslid Marketing & Sponsoring werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. 
 
De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.
Meer informatie en sollicitatie
Indien u interesse heeft, kunt u voor vragen contact opnemen met Sandra Heerius 06 24 82 24 99.
 
Uw reactie kunt u sturen naar bestuur@jeugdfondssportbrabant.nl