Veelgestelde vragen

Kom ik in aanmerking voor een bijdrage?

Je komt in aanmerking voor een bijdrage als je een inkomen op minimum niveau hebt. Dat kan zijn doordat je een uitkering hebt, als ZZP’er niet genoeg inkomsten hebt of (te) hoge lasten hebt waardoor er weinig overblijft.
Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of het sociaal wijkteam.
Je kunt óf zelf contact opnemen met één van de intermediairs óf contact opnemen met één van onze coördinatoren Monique Valk en Peter Overeem van het Jeugdfonds Sport Brabant (coordinator@jeugdfondssport.nl). Zij koppelen je dan aan een intermediair.

 
Klik hier als je een intermediair zoekt

Klik hier als je een coördinator van het Jeugdfonds Sport Brabant zoekt

Over het Jeugdfonds Sport Brabant (JSB)

Het Jeugdfonds Sport Brabant (JSB) betaalt de contributie, sportkleding en sportattributie voor kinderen uit gezinnen die dit zelf niet kunnen betalen.

Lees hier meer over het JSB
Lees hier meer over het landelijke Jeugdfonds Sport & Cultuur

Waar is het Jeugdfonds Sport Brabant actief?

Klik hier voor de kaart van Brabant
Neem dan contact op met één van de coördinatoren van het Jeugdfonds Sport Brabant. Zij kunnen je verder helpen. Je vindt de contactgegevens op deze pagina
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is actief in 248 gemeenten in alle provincies en er komen steeds meer gemeenten bij. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben meestal een zelfstandig Jeugdfonds Sport & Cultuur, gemeenten met minder dan 100.000 inwoners zijn meestal aangesloten bij een provinciaal fonds.
Je vindt hier meer informatie over het Jeugdfonds Cultuur Brabant.

Waar komt het geld vandaan?

De Stichting Jeugdfonds Sport Brabant is een publiek/privaat fonds. De basis wordt gelegd door gemeentelijke middelen uit het armoedebeleid aangevuld met middelen van private fondsen, sponsors en donateurs. Kijk hier hoe u het JSB kunt helpen als sponsor of als donateur.