De gemeente Laarbeek is nog niet aangesloten bij het Jeugdfonds Sport Brabant.