Door het vertrek van één van onze bestuursleden is er een vacature ontstaan voor een penningmeester.
 
U kunt uw steentje bijdragen aan het Jeugdfonds Sport Brabant. In de provincie Noord-Brabant zijn er ongeveer 40.000 kinderen die niet kunnen sporten omdat er thuis geen geld is voor bijvoorbeeld de contributie van de sportclub. Het Jeugdfonds Sport Brabant probeert al deze kinderen te helpen.
 
Over 2019 begroten wij ongeveer 3.000 kinderen te kunnen laten sporten. 
 
Werkzaamheden
Als penningmeester bent u o.a. verantwoordelijk voor de jaarlijkse cyclus van planning en control en de financiële verslaglegging. U wordt daarin administratief ondersteund door het landelijk bureau van Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het landelijk bureau verzorgt de administratieve afhandeling van alle aanvragen van de kinderen en de daarmee gepaard gaande betalingen. Het beheer van de gelden en het genereren van overzichten per gemeente is de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

U maakt onderdeel uit van een enthousiast bestuur samen met voorzitter Sandra Heerius, secretaris Giel de Steur en bestuurslid Marketing & Sponsoring (vacant). Samen met deze bestuursleden streeft u na dat zoveel mogelijk kinderen toegang krijgen tot sport. Om dit te bereiken is er veel aandacht voor fondsenwerving en het aansluiten van deelnemende gemeentes. Daarnaast streeft het bestuur naar een optimale inzet van middelen voor het doel: alle kinderen moeten de mogelijkheid  krijgen om te sporten!

 
Profiel kandidaat
De penningmeester die wij zoeken heeft kennis van en ervaring met de aansturing van financiële processen en opstellen van begrotingen en jaarrekeningen. U heeft bij voorkeur een financiële achtergrond (RA/RC). Bestuurlijke ervaring is een pré. Daarnaast heeft u affiniteit met sport.
 
We zoeken een enthousiast persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken.
 
Tijdbesteding en vergoeding
Het bestuur vergadert in een cyclus van 1 x per 2 maanden. Vergaderingen vinden plaats in de regio Tilburg en worden in overleg gepland (waarbij avonden mogelijk zijn). Daarnaast heeft de penningmeester werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. 
 
De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.
Meer informatie en sollicitatie
Indien u interesse heeft, kunt u voor vragen contact opnemen met Sandra Heerius 06 24 82 24 99.
 
Uw reactie kunt u sturen naar bestuur@jeugdfondssportbrabant.nl