Wij nemen u werk uit handen!

Momenteel zijn 23 gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant aangesloten bij Jeugdfonds Sport Brabant.
 
U kunt daar ook onderdeel van gaan uitmaken!
 
Wanneer uw gemeente zich aansluit bij het Jeugdfonds, kunnen we ook in uw gemeente kinderen die opgroeien in armoede de kans geven om mee te doen. Zo krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen en wordt sociale uitsluiting en achterstand voorkomen.
In de provincie Brabant zijn 64 verschillende gemeenten. In al deze gemeenten zijn gezinnen die het moeilijk hebben, die financieel niet of nauwelijks rond komen.
 
Kinderen lopen daardoor allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn want door te sporten ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving.
 
We werken met professionele intermediairs uit uw gemeente vanuit onder andere het onderwijs, wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg en maatschappelijke partners.
Daardoor zijn we aanwezig in de haarvaten van de samenleving. Hierdoor bereiken wij ook kinderen die niet direct in beeld zijn, zoals gezinnen met schulden en ‘onzichtbare’ gezinnen waarvan ouders bijvoorbeeld ZZP-er of ondernemer zijn.

Meedoen is niet moeilijk!

Als uw gemeente mee wilt doen, neem dan contact op met één van onze coördinatoren.
Monique Valk is op dinsdag en donderdag aanwezig en te bereiken op 06 24910857. Zij is coördinator van de regio's West- en Midden Brabant.

Let op: in verband met herstelperiode van ziekte zal zij voorlopig alleen in Midden Brabant werkzaam zijn

Tijdelijk coördinator Martijn Gommeren zal de komende maanden West Brabant voor zijn rekening nemen. Hij is zeer goed bekend met de sportwereld en de gemeenten in West Brabant.

Peter Overeem, nu werkzaam als coördinator in de hele provincie, zal vanaf heden de coördinator Oost- en Zuidoost Brabant zijn. Hij is op werkdagen bereikbaar op 06 15408383 en/of 013 5904283..
 
Je kunt hen ook mailen: coordinator@jeugdfondssportbrabant.nl

Dankzij het Jeugdfonds Sport Brabant
kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is,
wèl sporten.