Meedoen is groeien!

 
Sporten vergroot het zelfvertrouwen van je kind, hij/zij krijgt nieuwe vrienden
en daar bovenop is het nog eens gezond ook!
Jouw kind wil ook graag sporten maar er is thuis te weinig geld. Je zit dus in
een lastige situatie: hoe kun je ervoor zorgen dat jouw kind toch kan sporten?
 

Zo kan je kind meedoen!

Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of het sociaal wijkteam. Je kunt óf zelf contact opnemen met één van de intermediairs óf contact opnemen met één van onze coördinatoren Monique Valk en Peter Overeem van het Jeugdfonds Sport Brabant. Zij koppelen je dan aan een intermediair.

Als de aanvraag door de intermediair, in overleg met jou, ingediend is bij het Jeugdfonds Sport Brabant, kan je zoon of dochter vaak al binnen enkele weken sporten. De contributie wordt direct betaald aan de club waar het kind gaat sporten.
 

Het Jeugdfonds Sport Brabant helpt!

Wij betalen voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 de contributie aan de sportvereniging en eventueel de sportkleding/sportschoenen/attributen zoals bv. een hockeystick of een tennisracket.
 
De spelregels over de hoogte van de bijdrage of de leeftijd van het kind kunnen per gemeente verschillen. Kijk of jouw gemeente in de lijst voorkomt en check de spelregels. Als je gemeente niet in de lijst voorkomt, kun je je ook melden bij één van de coördinatoren. Wij proberen die kinderen ook te helpen.

Let op!

Ouders/verzorgers en sportverenigingen kunnen geen intermediair worden.
 

Contact

Monique Valk is op dinsdag en donderdag aanwezig en te bereiken op 06 24910857. Zij is coördinator van de regio's West- en Midden Brabant.

Peter Overeem is de coördinator van Oost- en Zuidoost Brabant. Hij is op werkdagen bereikbaar op 06 15408383 en/of 013 5904283..

 
Je kunt hen ook mailen: coordinator@jeugdfondssportbrabant.nl